How Your Office Design Can Effect Your Productivity

The working environment you are in can have a huge effect on your productivity. If you work in an office there are plenty of small changes you can make that will impact how well you work for the better. This infographic put together by Allison Lehman, Everygirl, and Intel lists plenty of ways you can change your environment to boost your productivity.

The working environment you are in can have a huge effect on your productivity. If you work in an office there are plenty of small changes you can make that will impact how well you work for the better. This infographic put together by Allison Lehman, Everygirl, and Intel lists plenty of ways you can change your environment to boost your productivity.

From changing the colour of walls to making use of natural light, here is how you can make your work environment better.

Source & Pictures: blazeprezz.com

Landschapspark en nieuwe stadswijk voor 3.000 bewoners op oude Navo-site

In de noordoosthoek van het Brussels gewest bevindt zich een zone waar nog erg veel mogelijk is. De Navo verhuisde er nog maar net naar de noordzijde van de Leopold III-laan en maakt zo een uitgesā€¦

Read more