How Your Office Design Can Effect Your Productivity

The working environment you are in can have a huge effect on your productivity. If you work in an office there are plenty of small changes you can make that will impact how well you work for the better. This infographic put together by Allison Lehman, Everygirl, and Intel lists plenty of ways you can change your environment to boost your productivity.

The working environment you are in can have a huge effect on your productivity. If you work in an office there are plenty of small changes you can make that will impact how well you work for the better. This infographic put together by Allison Lehman, Everygirl, and Intel lists plenty of ways you can change your environment to boost your productivity.

From changing the colour of walls to making use of natural light, here is how you can make your work environment better.

Source & Pictures: blazeprezz.com

Stilte op het werk, het kan

Elke dag een moment stilte zoeken en daarvan genieten. Niet onbelangrijk, want lawaai heeft een zekere invloed op de levenskwaliteit van mensen. Stilte opzoeken in je vrije tijd lijkt vrij makā€¦

Read more