LOCATIE VAN KOFFIE, PRINTER EN TOILET CRUCIAAL VOOR PRODUCTIVITEIT

Bezig met de inrichting van je werkvloer? Besteed dan extra aandacht aan de locatie van het koffiezetapparaat en de toiletten.
Het is aangewezen om bij de indeling van de werkvloer een maximale interactie tussen collega’s na te streven. Of subtiel aan te moedigen.

Twee werkwoorden

Het kantoor van de toekomst draait steeds meer om twee werkwoorden: bewegen en ontmoeten. Om uw medewerkers gezond te houden, en anderzijds om ideeën te doen opborrelen. De indeling is hierbij cruciaal.

“Objectief bewijsmateriaal is er niet. Maar er is een trend naar minder grote landschapskantoren. Anderzijds zijn er meer concentratiewerkplekken en overlegruimtes ter beschikking”, stelt Veerle Hermans, verantwoordelijke ergonomie bij Idewe. Die overlegruimtes of koffiehoeken liggen, volgens haar, vaak best op enige wandelafstand. En ze worden ook steeds meer voor rechtstaand gebruik ingericht.

Wetenschappelijke studies bewijzen, volgens haar, dat langdurig zitten gepaard gaat met heel wat gezondheidsproblemen zoals obesitas, cardiovasculaire ziekten, bepaalde kankers, tot zelfs vroegtijdig overlijden. “Een goede ingerichte kantooromgeving kan door het stimuleren van beweging, hier preventief aan tegemoet komen.”

Mensen moeten botsen

Naast bewegen is, ook het ontmoeten van tel. Architecten van het internationale bureau NBBJ Architects delen bijvoorbeeld een kantoor in op basis van optimale interactie. Ze berekenen met behulp van speciale software hoeveel mensen elkaar zullen tegenkomen, en welk type medewerkers mekaar best ontmoeten. Op basis van de software deelden ze onlangs het Amerikaanse hoofdkantoor van Samsung in. Gemeenschappelijke voorzieningen als toilet, printer, koffiehoek of keuken blijken hierbij cruciaal.

Steeds meer organisaties willen af van de zogenaamde ‘silo-situatie’, waarbij werknemers dreigen te verzanden op geïsoleerde plaatsen. “Ze kiezen ervoor om hun mensen met elkaar te laten ‘botsen’ of interageren, om zo nieuwe ideeën, producten of methodes te genereren”, weet Peter De Graef, van de Thomas More hogeschool. “Kantoorontwerpers rekenen vandaag in termen van het aantal ‘botsbare uren’ in een kantoorconcept. Ze berekenen het aantal mogelijke interacties per uur per are, en proberen die parameter te maximaliseren.”

 

Teskt: William Visterin

Source: Markmag

Lowette & Partners wins European GREENOW AWARD 2014

The concept of the renovation, creates a perfect harmony between the historical aspects of the building and the extreme high energy-efficiency. “Together with the client we chose for sustaina…

Read more