Ontwikkelde markten stuwen economische groei

De consument in de ontwikkelde markten zal de motor zijn van de economische groei in 2016. En intussen wacht de groeilanden nog een hobbelig parcours.

De wereldwijde economische groei zal in 2016 waarschijnlijk relatief beperkt zijn. De vraag is wereldwijd zwak en dat zal blijven wegen op de handel en de industrie. Toch is het risico op een wereldwijde recessie klein, omdat de groei van de ontwikkelde markten goed stand houdt. Meer nog: de koopkracht van de consumenten in de ontwikkelde markten neemt toe dankzij de verbetering van de arbeidsmarkt en de lage inflatie. ‘Daardoor zullen de consumenten in de ontwikkelde markten de groei blijven aansturen. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zal de groei vermoedelijk vergelijkbaar zijn met die in 2015. In Europa en Japan zal het groeitempo mogelijk iets versnellen’, zegt Anna Stupnytska, Global Economist bij Fidelity International.

Monetair beleid

Intussen richten veel beleggers hun blik op de centrale banken. ‘In Europa en Japan zal het monetaire beleid in 2016 soepel blijven, terwijl in de VS en het Verenigd Koninkrijk een begin wordt gemaakt met een monetaire verstrakking’, zegt Stupnytska. In 2015 waren de financiële markten geobsedeerd door het mogelijke tijdstip van de eerste renteverhoging in de VS. Want zou de wereldeconomie echt al wel klaar zijn voor een strakker monetair beleid? Die vrees lijkt onterecht. ‘De rente zal in de loop van 2016 langzaam en in kleine stappen worden opgetrokken. Dat zal de economische groei in de nabije toekomst ondersteunen. Ook zal dit helpen om de inflatie te beheersen. Die blijft volgens mijn verwachting het komende jaar laag’, zegt Stupnytska.

Onderscheid in groeimarkten

Het klimaat in de opkomende markten blijft problematisch. ‘De factoren die in 2015 op de groei wogen, zullen dat ook in 2016 doen’, zegt Stupnytska. Zo is de zwakkere vraag van China nog altijd een probleem voor exporteurs in opkomende landen, vooral wanneer zij goederen of diensten leveren aan takken van de ‘oude’ Chinese economie. Daarnaast zorgen de structureel lagere grondstoffenprijzen voor een verslechtering van de betalings- en begrotingsbalansen van landen die veel grondstoffen exporteren – dat effect wordt nog eens versterkt door zwakkere valuta’s. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben de schuldafbouw en de krapte op de wereldwijde kredietmarkten internationale financiering duurder gemaakt voor de opkomende markten. ‘Tegen deze achtergrond is het bijzonder belangrijk om een onderscheid te maken tussen landen die relatief meer last hebben van deze obstakels en landen met een sterkere economische en financiële achtergrond’, zegt Stupnytska.

‘De Amerikaanse rente zal in verschillende kleine stapjes opgetrokken worden.’

Risico’s voor 2016

Beleggers moeten in 2016 rekening houden met enkele risico’s. Zo kan een sterke afname van de groei in de VS de verwachtingen van een renteverhoging verstoren, wat het marktsentiment zou ondermijnen. Ook een harde landing in China zou moeilijk te verteren zijn, zowel voor de opkomende markten als voor de hele wereldeconomie. En als de inflatie in de VS sneller stijgt dan verwacht, zal dat noodgedwongen leiden tot een bijstelling van het monetaire beleid en een veel agressievere timing voor de monetaire verstrakking dan waar de financiële markten nu rekening mee houden.


Tenzij anders aangegeven zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Beleggers dienen er eveneens rekening mee te houden dat de hier gegeven opvattingen en meningen dateren uit januari 2016 en niet langer geldig kunnen zijn en reeds van invloed kunnen zijn geweest op het handelen van Fidelity. 

 

Source: de Tijd.be

Stilte op het werk, het kan

Elke dag een moment stilte zoeken en daarvan genieten. Niet onbelangrijk, want lawaai heeft een zekere invloed op de levenskwaliteit van mensen. Stilte opzoeken in je vrije tijd lijkt vrij mak…

Read more