Wat zegt het BWLKE over parkeerplaatsen?

Het BWLKE wil het aantal beschikbare parkeerplaatsen rond kantoorgebouwen verminderen, om werknemers te ontraden de auto te nemen voor hun “woon-werk”-verplaatsingen.

Het principe van deze maatregel inzake parkeren buiten de openbare weg luidt als volgt: bij elke verlenging of hernieuwing van de milieuvergunning wordt een maximum van het aantal parkeerplaatsen bepaald, dat afhangt van twee factoren:

 • de vloeroppervlakte van de kantoren (m²)
 • de bereikbaarheid van de zone met het openbaar vervoer

Deze kaart geeft toelichting bij de reglementering die van toepassing is. Bij twijfel dient u artikel 2.3.53 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) te raadplegen.

Die criteria worden gedefinieerd door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.

Wat moet ik doen als ik die drempel overschrijd?

Als het aantal parkeerplaatsen de drempel overschrijdt, heeft de houder van de milieuvergunning van het kantoorgebouw de volgende mogelijkheden:

 • de parkeerplaatsen afschaffen en de ruimte herbestemmen;
 • de parkeerplaatsen ter beschikking stellen van het publiek, als bewonersparking of als publieke parking;
 • de overtollige parkeerplaatsen behouden en jaarlijks voor elke overtollige parkeerplaats een milieuheffing betalen, die bepaald wordt door de zone waarin het kantoorgebouw gelegen is.

Wie komt daarvoor in aanmerking? En wie niet?

Komen daarvoor in aanmerking: alle parkeerplaatsen van kantoorgebouwen buiten de openbare weg.

Komen niet in aanmerking:

 • woningen
 • publieke parkings
 • ambachts-, nijverheids-,logistieke, opslagactiviteiten of activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten
 • handelszaken
 • voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten
 • taxi’s
 • hotelinrichtingen

Wanneer wordt deze verplichting van kracht?

Vanaf 5/02/2014: toepassing van het “parkeer”-luik van het BWLKE voor vergunningsaanvragen of verlengingen die na deze datum zijn ontvangen.

Vanaf 1/01/2015: inkohiering van de heffing voor het boekjaar 2014.

 

Source: leefmilieu.brussel.be

Nieuwe kantoorgebouwen almaar duurzamer: milieucertificaten zijn big business

De Black Pearl, de Allianz Tower, het hoofdkantoor van Leefmilieu Brussel, Belliard 65, het toekomstige hoofdkwartier van BNP Paribas Fortis en Docks Bruxsel zijn maar enkele van de vele Brusselse…

Read more