Werken aan de ring

Beter wonen en werken in de gemeenten rond de Ring
Vlotter en veiliger verkeer
Betrouwbare combinatie van fiets, openbaar vervoer en auto

1. Doorgaand en lokaal verkeer van elkaar scheiden
We zoeken oplossingen om het lokaal en doorgaand verkeer te scheiden en de gevaarlijke weefbewegingen te vermijden.

2. Eenvoudigere op- en afritten
Door de knooppunten van op- en afritten te vereenvoudigen, werken we aan een betere doorstroming en een meer logische infrastructuur.

3. Leefbare woon- en werkgebieden
Als we het sluipverkeer bannen uit de woonkernen, is het er aangenamer wonen. Bedrijventerreinen maken we vlot bereikbaar en laten we optimaal inpassen in het landschap. Zo zorgen we naast een leefbare woonomgeving ook voor een aantrekkelijke werkomgeving.

4. Vlot, veilig en aangenaam fietsen
Met de aanleg van zo'n 40 km nieuwe infrastructuur en het verder uitbouwen van de fietsvoorzieningen stimuleren we verplaatsingen met de fiets.

5. Meer en beter openbaar vervoer
Drie nieuwe tram(bus-)lijnen, samen goed voor 60 km, zorgen voor een vlotte verbinding tussen de Noordrand en de hoofdstad.

6. De grote groenzones verbinden
Groene verbindingen en oversteken geven ook de dieren langs de Ring meer ruimte. En door de versnipperde groenzones met elkaar te verbinden, geven we fietsers en wandelaars meer mogelijkheden om te genieten van de omgeving.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=z8n0Y4GvUoA

Source: werkenaandering.be

Realty 2016 trekt een recordaantal real estate professionals naar Brussel!

Zo'n 127 bedrijven, actief in professioneel vastgoed, stonden gedurende de 3 beursdagen ter beschikking voor hun klanten en nieuwe relaties. Naast het recordaantal participanten en de goede sf…

Read more